De flesta svenska dagstidningar är mikrofilmade i sin helhet. Jag föreslår att du vänder dig till ditt hemmabibliotek för att höra om du skulle kunna fjärrlåna från något universitetsbibliotek där dessa mikrofilmer ska finnas bevarade. Om fjärrlån inte är möjligt kanske du skulle kunna få en kopia på den information du söker.

Annonser

Dagstidningen är mikrofilmad och finns för de år du frågar efter på
Uppsala universitetsbibliotek
Kungliga biblioteket
Göteborgs universitetsbibliotek. Kurs- och tidningsbiblioteket.

Kontakta ditt bibliotek för fjärrlån av mikrofilmerna. Större bibliotek har tillgång till mikrofilmsläsare.

Jag har sökt både på Internet och i biblioteksdatabaserna B-sök och Libris, men kan inte se att Hjo nya tidning eller Hjo tidning, som den hette 1891, finns på mikrofilm för det året. Kungliga Biblioteket i Stockholm och Göteborgs universitetsbibliotek, Kurs- och tidningsbiblioteket har den på mikrofilm för åren 1847-1860, med några luckor på Kungliga Biblioteket. Dessa uppgifter hittar du om du söker i Libris webbsök.

Att den 1891 heter Hjo tidning framgår av följande länkar:
http://www.kb.se/soka/bibliografier/tidningar-tidskrifter/
http://www.kb.se/Sverigesperiodiskalitteratur/3/3_513.htm

http://www.kb.se/Sverigesperiodiskalitteratur/3/3_516.htm
Där finns även din släkting omnämnd.

Det framgår inte var du bor någonstans, men om du bor i Stockholm eller Göteborg kan du höra med ovanstående bibliotek. Du kan även vända dig till ditt lokala bibliotek och be dem söka vidare om det går att fjärrlåna mikrofilmer om de över huvudtaget finns någonstans. Det är möjligt att Hjo bibliotek har tidningslägg eller mikrofilm, fast det inte framgår av deras webbkatalog. Ta kontakt med ditt lokala bibliotek så kan de hjälpa dig leta vidare. Du kan även kontakta Hjo bibliotek direkt först för att höra om de har något arkiv. Deras hemsida.

Du kan även kontakta Hjo tidning för att höra om de har något arkiv med artiklar från aktuellt år, eller möjligen hela tidningslägg. Här är en länk till deras hemsida med kontaktuppgifter.

Alla svenska dagstidningar är mikrofilmade, och då finns hela tidningen med inklusive annonser.
Kungliga biblioteket (KB), http://www.kb.se, i Stockholm har alla tidningars mikrofilmer, så om du bor i Stockholm kan du vända dig dit. Mikrofilmsrummet är öppet för alla användare och mikrofilmsläsare behöver inte bokas. Det är alltså bara att gå dit.
Om du inte bor i Stockholm:
KB har en lista över dagstidningar och vilka bibliotek som har mikrofilmerna, det är ett antal universitetsbibliotek utspridda över landet. Listan finns här: http://www.kb.se/soka/samlingarna/dagstidningar-tidskrifter/mikrofilmade/
Folkbiblioteken har ofta mikrofilmer över sina lokaltidningar, men lånar oftast inte ut senaste årgången på fjärrlån.