En DAISY-talbok är till skillnad från en vanlig cd-bok inspelad på en skiva.
Behöriga att låna Daisy-böcker är t.ex personer med synskada, rörelsehinder, afasi, läs-och skrivsvårigheter m.fl. För att läsa DAISY-talböcker behöver man en dator med läsprogram, talboksspelare eller mp3-cdspelare.

Från Tal- och punktskriftsbibliotekets hemsida:

TPB gör alla talböcker i DAISY- format. DAISY står för Digitalt anpassat informationssystem och är en öppen, internationellt etablerad standard.
DAISY är en digital teknik som strukturerar ljud, text och bild på ett sätt som gör det enklare att söka i och läsa texten. Den fungerar även bra för publicering av multimedia.

På grund av upphovsrättsliga skäl vänder Daisyböcker sig till en begränsad målgrupp. Dit hör bland annat människor med läs och skrivsvårigheter, människo med synnedsättning och andra funktionshinder. På TPBs hemsida kan du läsa mer http://www.tpb.se/om_tpb/uppdrag/om_lashandikapp/

För att få låna talböcker behöver man inte visa upp något intyg, utan det räcker att prata med personalen på  biblioteket och förklara att man har behov av anpassad litteratur.

Det kan finnas många olika anledningar till att man behöver läsa talböcker och vanligtvis behöver man inget intyg för att få låna. Jag föreslår att du tar kontakt med biblioteket på din hemort för mer information.