Generellt kan man nog säga att det är lättare att hitta rapporter än artiklar på svenska. En bra början när du söker efter informationskällor inom statlig förvaltning är vår ämnesguide för statsvetenskap: http://beta.ub.uu.se/sv/Sok/Amnesguider/Statsvetenskap/

Där finns tips om databaser och andra informationsresurser. Pröva Artikelsök ( http:// http://www.btj.se/asok ) som innehåller referenser till artiklar i svenska tidningar, tidskrifter och årsböcker. Länkar till fulltextartiklar finns i förekommande fall.

Pröva även Google Scholar (http://scholar.google.com/) och den svenska samkatalogen Libris (http://libris.kb.se/). Via ämnesträdet i Libris kan du begränsa din sökning till publikationer om förvaltning: http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Od Du kan även begränsa sökresultatet till svenska publikationer

Du kan även pröva DiVA-portalen (http://www.diva-portal.org ) som är en gemensam söktjänst och ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid 22 svenska lärosäten.

Flera högskolebibliotek har bra sidor på sina webbplatser som beskriver vad en vetenskaplig artikel är:

Karolinska insitutets bibliotek: http://ki.se/content/1/c4/54/02/Vetenskaplighet.pdf 

Luleå universitetsbibliotek: http://www.luth.se/depts/lib/databaser/artiklar.shtml

Ur webbkurs från Luleå UB: http://scriptservern.se/infokurs/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=30

Högskolebiblioteket i Jönköping: http://www.bibl.hj.se/doc/4644