Kungliga Biblioteket (KB) lämnar endast ut pliktleveransadresser till personer som är leveransansvariga.

För information om vilka regler som gäller kring lagen om pliktleverans har Kungliga Biblioteket en hel del information på sin webbplats:

http://www.kb.se/plikt/tryck/pliktexemplar/

Jag råder dig att kontakta KB direkt i den här frågan.

KB når du så här:

Telefon: 010-709 30 00
E-post: kungl.biblioteket@kb.se

Kungliga biblioteket
Box 5039
102 41 Stockholm

Annonser

Att vi stänger ner chatten i Fråga biblioteket beror på att vi snart kommer att göra en ny tjänst av Fråga biblioteket, som heter Bibblan svarar. I den tjänsten kommer man att kunna få svar via e-post som tidigare och även via Facebook eller Twitter, om man vill det.

I tjänsten har vi haft svårt att hitta tillräckligt många bibliotekarier som vill/kan chatta och chattiderna har fått minskas efterhand. Det är inte bra. Vi hoppas att det ska bli korta svarstider i den nya tjänsten, som lanseras i vår, och att det ska göra att man inte saknar chatten sedan.

Det går att läsa mer om detta på vår utvecklingsblogg: http://vrsamtalet.wordpress.com/

Vänliga hälsningar
Anna-Stina Takala
samordnare för Fråga biblioteket

Har du fått en faktura på dina förseningsavgifter kan du betala den via din Internetbank. I annat fall vänd dig till ditt bibliotek.

Så fort du återlämnar boken till biblioteket försvinner all information från ditt låneregister. Biblioteken får inte lagra den typen av information.

Du har fått en läxa om bibliotek och dess verksamhet. Det finns många olika slags bibliotek, men de flesta bibliotek i Sverige (nästan alla) är finansierade via skattemedel, det gäller till exempel folkbibliotek, skolbibliotek, sjukhusbibliotek, universitets- och högskolebibliotek.

Jag ger dig några länkar så kan du gå vidare själv:

Om utbildning för att arbeta som bibliotekarie på bibliotek:

https://www.studera.nu/studera/3022.html

Statistik när det gäller bibliotekens verksamhet kan du finna i kulturrådets årsrapporter, det finns länkar till de senaste årens rapporter här (klickar du exempelvis på ”Bibliotek 2009” i högerspalten kommer en sida upp där du längre ner kan ladda hem hela eller delar av rapporten till egen dator):

http://www.kulturradet.se/sv/statistik/bibliotek/

För bibliotek finansierade med skattepengar gäller bibliotekslagen. Den hittar du här, där det också står skrivet vem som ansvarar för ”biblioteken”.

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1996:1596

En uppfattning om hur de olika biblioteken fungerar / definieras (en del bibliotek har till exempel ofta inga egna boksamlingar som till exempel länsbiblioteken) kan du få genom att läsa denna artikel i wikipedia:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Bibliotek

De olika biblioteken styrs genom verksamhetsplaner. Beroende på vilken huvudman /den som bestämmer över biblioteket/ kan man söka verksamhetsplaner för ett folkbibliotek i en kommun, på den kommunens hemsida, för ett länsbibliotek på det landstings hemsida som länsbiblioteket tillhör. Du får leta bland kommunernas, högskolorna med fleras hemsidor. Ett exempel har du här:

http://www.nll.se/webb/Kultur–och-utbildning/Norrbottens-lansbibliotek/Verksamhet/

Du tänker på SAB-systemet. Förkortningen SAB står för Sveriges Allmänna Biblioteksförening. Det är Svensk biblioteksförenings kommitté för Klassifikation som ansvarar för systemet. Bibliotekstjänst erbjuder en detaljerad webbversion av SAB men den är inte gratis. Gratis är det däremot att titta på biblioteket i Mölndals hemsida. Här finns en förklaring till hur systemet är uppbyggt och vad olika ”signum” (t ex Hce) står för.

http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/sab_expl.htm

Du är mycket välkommen att besöka biblioteket trots att du inte har någon anknytning till universitet. Du kan även skaffa ett bibliotekskort för att låna böcker (du kan låna det mesta utom kurslitteratur (enveckas-lån)), ta bara med giltig legitimation (med svenskt personnummer). Har du en bärbar dator kan du enkelt få ett gästinloggninskort för att surfa med vårt trådlösa nätverk, men du kan också använda en dator i biblioteket. Tyvärr har du som icke-student inte tillgång till att skriva ut.

Välkommen!! Sommaröppettiderna fram till 8 augusti är 10-14 på vardagar.