Du borde kunna finna uppslag i boken av Klas Eklund som heter Vår ekonomi, den är nästan en klassiker som finns på många bibliotek i olika upplagor.

Sveriges ekonomiska läge idag finns det olika svar på se t.ex.
riksdagens syn via http://riksdagen.se/templates/R_Page____273.aspx
eller näringslivets syn på
http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/konjunktur-sveriges-ekonomiska-lage_19870.html

Annonser

Bruttominimilönen är helt beroende på om arbetsgivaren/företaget valt att teckna kollektivavtal. Ett arbetsgivare, som inte tecknat kollektivavtal kan sätta hur låg lön som helst. Det finns inget lägsta tak. Fakta om detta finns på ekonomifaktas hemsida.
http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Loner/?awc=

Jag misstänker att det fackförbund, som har det sämsta kollektivavtalet befinner sig inom LO. För att få reda på det aktuella läget föreslår jag att du utnyttjar LO:s frågetjänst, ”Fråga LO om kollektivavtal”. De kan också svara på om det sämsta avtalet mot förmodan finns hos TCO eller SACO.
http://kollektivavtal.lo.se/

Du betalar kommunalskatt enligt den skattetabell, som gäller för din kommun, t.ex. 32,3 %. Det betalar du oavsett vad din heltidslön är. Tjänar du mer än 380 200 måste du dessutom betala statlig skatt. Mer om detta finns på Skatteverkets hemsida. Här kan du också ställa frågor.

Prova att söka i Libris på Kriser Företag. Bl.a finns
Lind Nilsson, Iréne, Ledarskap i kris, kaos och omställning : en empirisk studie av chefer i företag och förvaltning, 2001.
Detta är en avhandling, så den vetenskapliga nivån är hög. Prova också med begrepp på engelska – company crisis eller crisis management compan*

Har du tillgång till Affärsdata genom ditt bibliotek? Prova då att söka på t.ex. Kris Företag Identitet. Du kan också prova att söak direkt hos t.ex. Affärsvärlden, Dagens Industri, Veckans Affärer m.fl.

Artikelsök, Mediearkivet eller Presstext kan finnas vid ditt folkbibliotek. Sök på Kriser Företag i dessa.

Uppsök. Sök uppsatser. Ligger under Libris. http://uppsok.libris.kb.se/sru/uppsok. Här finns t.ex.
Maurin, Therese; Carlsson, Anna: Ompositionering av ett varumärke i kris : Har konsumenterna uppfattat JC:S nya varumärkesidentitet?

Google scholar http://scholar.google.se/advanced_scholar_search?hl=sv hittar uppsatser och artiklar, men inte sökert att du kan läsa dem i fulltext. Prova sök på ”company crisis” identity, och begränsa mellan de år du önskar. Jag hittade bl.a:

Managing and maintaining corporate reputation and brand identity: Haier Group logo, Authors: Omar, Maktoba; Williams, Robert, The Journal of Brand Management, Volume 13, Number 4, 1 April 2006 , pp. 268-275

Scirus Vetenskaplig söktjänst http://www.scirus.com/ Sök t.ex. på crisis management brand.

DOAJ http://www.doaj.org/doaj?func=subject&cpid=18. Se vilka tiskrifter som skulle kunna vara aktuella för ditt behov. Alla tidskrifterna är fritt tillgängliga.

Enligt Statistisk sentralbyrån i Norge ska olja och gas stå för ca 25 % av BNP. Uppgiften hittade jag här http://www.ssb.no/emner/00/00/10/nokkeltall/.