Här har du en internet-sida där man kan räkna ut antalet dagar mellan två datum:
http://www.raknaut.se/antaldagar.aspx

Jag fann den genom att söka på Google med termerna: dagar kvar till datum

En fotbollsplan ska vara 7000m2.

En hektar, 10 000m2, planteras med 2500 skogsplantor barrträd.
När det är dags för slutavverkning har ca 1000 träd gallrats bort
tidigare så att 1500 återstår.

Jag överlåter den återstående huvudräkningen/uppskattningen till dig.

Olle Vejde har skrivit en bok som heter Liten ordbok om matematik, och i den finns bra beskrivninger. En del av innehållet finns på nätet:

http://home.swipnet.se/ollevejde/matteord/index.htm

Bläddra ner till kvot och klicka på länken. Det verkar vara en begriplig förklaring!

60% av 50000 är 30 000 kr. Du räknar ut detta genom att ta 0.6 x 50 000.

Procent betyder hundradelar, så har du ett decimaltal som är 0,25 så är det 25% och 0,72 är 72 %.
Har du tex 1,32 så är det 132%.