Du skriver att du har hittat litteratur, men att du inte har hittat böcker som beskriver islam och kvinnosyn och samtidigt är en trovärdig källa. Jag gjorde en sökning på ”Islam” och ”kvinnor” i databasen Libris, som är en förteckning över böckerna på många av biblioteken i Sverige. Du kan se vilka träffar jag fick via den här länken:
http://libris.kb.se/hitlist?q=islam+kvinnor&d=libris&m=10&p=1&s=r

Kanske finns det något där som du inte har hittat tidigare?

Jag gjorde också en sökning i databasen Kvinnsam, som innehåller material om genusfrågor, sökte på ”islam” och fick då den här träfflistan:
http://libris.kb.se/hitlist?q=db%3akvin+islam&d=libris&m=10&p=1&s=r

Där finns både artiklar, böcker och uppsatser, som man i de flesta fall får beställa från ett bibliotek.
Då materialet som du hittar via dessa länkar finns på bibliotek, har de oftast genomgått någon form av kvalitetsgranskning. Det behöver inte betyda att du kan lita på dessa källor till 100%, men mycket av det du hittar här är källor med bra kvalitet.

Annonser

Databasen KVINNSAM, innehåller flera referenser till vetenskapliga fulltextresurser på nätet. Där finns också KVINNSAM frågebanken, där man kan söka efter ämnet i en fråga-svar-databas.