I Libris, som är den nationella katalogen för svenska universitets- och högskolebibliotek, kan du söka ämnesvis i bibliotekens samlingar. Om du går in under fliken ”Sök ämnesvis” på http://libris.kb.se kan du klicka dig vidare till Uppfostran och undervisning och därefter till Elever med särskilda behov. Du får då upp den här sidan: http://libris.kb.se/subjecttree_node.jsp?code=Eu där du kan välja mellan flera olika underrubriker. Under var och en av dem får du upp en lista på titlar inom området, som du kan avgränsa med till exempel årtal format (bok/artikel/avhandling) eller språk.

Annonser

Du borde kunna få bra information och svar på din fråga om du vänder dig till Föräldraföreningen för dyslektiska barn:
http://www.fdb.nu/

eller till Dyslexiförbundet FMLS
Solnavägen 100, 169 51 Solna
E-post: info@dyslexiförbundet.se, Tel vx: 08-665 17 00

Bokförlaget Hegas ger ut lättlästa böcker för barn och ungdomar. Adressen till deras hemsida är: http://www.hegas.se.

Hegas böcker är indelade bl a utifrån genrer och läsarnas ålder. På deras hemsida kan man i vänsterspalten välja böcker efter t ex ”Tema” och sedan välja någon av rubrikerna ”deckare eller historia” m fl. Lite längre ner finns det också boktips ”Från 13 år och uppåt” och tips på böcker som även har en inläst CD-skiva.

Det framgår inte av ditt mejl varifrån du skriver, men på biblioteken brukar det finnas möjlighet att låna ”Bok och Daisy” för ”lustläsning” och lästräning. Då kan man, samtidigt som man lyssnar på cd-skivan, följa med i texten i boken. (Dock behöver man en speciell spelare för att lyssna på Daisy-skivor. Det brukar man också kunna låna på biblifoteken eller i skolan)

Det finns en hel del ungdomsböcker inlästa. Några exempel är:

Douglas Foley: Shoo bre
Mikael Engström: Isdraken
Lian Hearn: Och himlens vida väv (fantasy)
Bo R Holmberg: Eddie Bolander & jag
Alva Karlman: Vem är Rasmus? och Tjugo timmar med Martin
Martin Widmark: Kabinettets hemlighet
Ingvar Svensson: Näst bäst
Åsa Storck: Dra lott
Mats Wahl: Kill och Svenska för idioter
Johan Unenge: Pontus 4 stygn i huvudet.

Om du kontaktar ditt lokala bibliotek får du säkert ytterligare hjälp och tips på både inlästa böcker och ”vanliga” lättlästa böcker. Om de inte har böckerna i sitt eget bestånd finns det alltid möjlighet att låna in från något annat bibliotek.

Hoppas ovanstående boktips kan intressera din son och lycka till med läsningen!

På Talboks- och punktskriftsbibliotekets hemsida finns mycket bra information om talböcker och DAISY-spelare
http://www.tpb.se/verksamhet/talbocker/lasa_daisy/

Man behöver inte ha ett särskilt lånekort, man behöver inte heller ha någon form av intyg, men beroende på bibliotek kan det finnas särskilda regler för lånetid och avgifter så det är bäst att prata med ditt närmaste bibliotek.

Ofta fungerar det att lyssna på DAISY-skivor i en CD-spelare med Mp3-funktion men det beror på spelaren. Vi brukar alltid råda våra låntagare att låna hem en DAISY-bok och testa eller ta med till affären, om man tänker köpa en, och testa om det fungerar. Det finns speciella DAISY-spelare men de är ganska dyra men har olika funktioner som inte alltid fungerar på MP3-spelarna.

Några länkar om dyslexi:
http://www.dyslexiforeningen.se
http://www.fmls.nu/start.asp?sida=