När det gäller källkritik finns det ju väldigt mycket bra material på ”kolla källan”, skolverkets sida:
http://kollakallan.skolverket.se/kallkritik/

Medierådet har ju också en väldigt bra sida när det gäller barn- och ungas
medieanvändning: http://www.medieradet.se/

Här är tips på en nyutkommen bok:
Barn och unga i den digitala mediekulturen / Ulla Carlsson (red.) Göteborg : Nordicom, Göteborgs universitet, 2010. 155 s.

Här en annan:
Linde, Jessica : Sociala relationer på nya digitala arenor :
om mobbning, kunskapsdelning och en bygemenskap på nätet
/ Jessica Linde, Ida Qvarnström. Växjö : Ung kommunikation, Växjö universitet, 2008. 84 s. : ill. . (Ung kommunikations rapportserie, 2008:1)

Ytterligare en:
Youth, identity, and digital media / edited by David Buckingham. Cambridge, Mass. : MIT Press, c2008. ix, 206 s. : ill. .

Annonser

Om du går in på
http://kollakallan.skolverket.se/kallkritik.
Där finns en lathund om hur man kollar källor på internet.

En användbar länk kan vara http://www.morguefile.com/ ett annat sätt kan vara att söka i Google/bilder och använda sökuttrycket ”free images” eller ”gratis bilder” (inom citationstecken) tillsammans med det du vill ha en bild av men pass upp så du inte blir lurad!