Jag vet inte riktigt om jag förstått vad det är du vill veta, men mänskligt beteende och att förstå andras tankar handlar nog snarast om psykologi.

Psykologi är ofta en rätt stor avdelning på biblioteken. Det finns många böcker om detta.

Risk perception… är ingen bok, det är en artikel i en tidskrift. Det kanske är därför du har svårt att hitta den?

Om du går till vår hemsida http://www.bib.mh.se/ så ser du att i menyn i mitten, ganska långt ner, finns en länk som heter Sök e-tidskrift.

Om du klickar på den får du fram en sökrutan. I den sökrutan skriver du in tidskriftens namn, dvs. Current Directions in Psychological Science, och klickar sök. I träfflistan du då får upp ska den tidskriften stå högst upp. Klicka på tidskriftens namn så får du upp en ruta med flera länkar till databaser som har denna tidning.

Välj en där år 2006 finns med och klicka dig vidare till den databasen. Därefter får du klicka dig fram till rätt år och rätt nummer så ska du kunna hitta artikeln i PDF-format.

Det finns en hel del skrivet om objektsrelationsteorin. Här får du ett antal titlar både på svenska och engelska:

Cullberg Johan, Dynamisk psykiatri
Cullberg Johan, Psykoser

Igra Ludvig, Objektsrelationer och psykoterapi

Mitchell A. Stephen, Relationality. From attachment to intersubjectivity

Tudor-Sandahl Patricia, Den fängslande verkligheten, objektsrelationteori i praktiken

Wachtel L. Paul, Relational theory and the practice of psychotheraphy

Jag har även hittat Margaret Mahler’s psychiatric research foundations hemsida. Mahler anses vara en av grundarna av objektsrelationsteori:

www.margaretmahler.com

DN hade en artikel i ämnet där de två ovannämda engelska böcker tas upp:

http://www.dn.se/kultur-noje/essa/tillsammans-1.495652

Sedan finns det även ett antal uppsatser inom psykologi som använder teorin i analysen.

Begreppet elektrasyndrom eller elektrakomplex förklaras med följande, enligt Henry Egidius bok ”Termlexikon i psykologi, pedagogik och psykoterapi” (Studentlitteratur, 2000):
”elektrakomplex – flickans till det omedvetna bortträngda önskan att gifta sig med sin far, den kvinnliga motsvarigheten till oidipuskomplexet…”

Läs även om elektrakomplexet på http://sv.wikipedia.org/wiki/Elektrakomplex