En DAISY-talbok är till skillnad från en vanlig cd-bok inspelad på en skiva.
Behöriga att låna Daisy-böcker är t.ex personer med synskada, rörelsehinder, afasi, läs-och skrivsvårigheter m.fl. För att läsa DAISY-talböcker behöver man en dator med läsprogram, talboksspelare eller mp3-cdspelare.

Från Tal- och punktskriftsbibliotekets hemsida:

TPB gör alla talböcker i DAISY- format. DAISY står för Digitalt anpassat informationssystem och är en öppen, internationellt etablerad standard.
DAISY är en digital teknik som strukturerar ljud, text och bild på ett sätt som gör det enklare att söka i och läsa texten. Den fungerar även bra för publicering av multimedia.

På grund av upphovsrättsliga skäl vänder Daisyböcker sig till en begränsad målgrupp. Dit hör bland annat människor med läs och skrivsvårigheter, människo med synnedsättning och andra funktionshinder. På TPBs hemsida kan du läsa mer http://www.tpb.se/om_tpb/uppdrag/om_lashandikapp/

För att få låna talböcker behöver man inte visa upp något intyg, utan det räcker att prata med personalen på  biblioteket och förklara att man har behov av anpassad litteratur.

På Talboks- och punktskriftsbibliotekets hemsida finns mycket bra information om talböcker och DAISY-spelare
http://www.tpb.se/verksamhet/talbocker/lasa_daisy/

Man behöver inte ha ett särskilt lånekort, man behöver inte heller ha någon form av intyg, men beroende på bibliotek kan det finnas särskilda regler för lånetid och avgifter så det är bäst att prata med ditt närmaste bibliotek.

Ofta fungerar det att lyssna på DAISY-skivor i en CD-spelare med Mp3-funktion men det beror på spelaren. Vi brukar alltid råda våra låntagare att låna hem en DAISY-bok och testa eller ta med till affären, om man tänker köpa en, och testa om det fungerar. Det finns speciella DAISY-spelare men de är ganska dyra men har olika funktioner som inte alltid fungerar på MP3-spelarna.

Några länkar om dyslexi:
http://www.dyslexiforeningen.se
http://www.fmls.nu/start.asp?sida=