Björn Collinder, Tord Baeckström och Hjalmar Gullberg är några av de mest kända översättarna av t.ex. Euripides verk. Flera andra översättare finns. För att få fullständiga uppgifter – sök på respektive författarnamn (exempelvis Euripides) i Libris. Avgränsa träffmängden (i högerspalten) till författare, språk (svenska) och ämne (skönlitteratur).

http://libris.kb.se/
(Libris är en nationell söktjänst med information om titlar på svenska universitets-, högskole- och forskningsbibliotek samt ett tjugotal folkbibliotek)

Svenskt översättarlexikon finns på internet, även där får man information om översättare genom att söka på författarnamn.

http://www.oversattarlexikon.se/listor/avupphovsman/Default.aspx?a=Euripides
(Svenskt Översättarlexikon)

Om du vill veta vilka av dessa översättningar som finns hos ditt lokala bibliotek – sök i det bibliotekets katalog eller maila frågn direkt dit!

När det gäller ditt citat så är det hämtat från Shakespeare och pjäsen ”King Lear”. Däremot har jag svårare att hitta någon direkt översättning annat än den svenska pjäsöversättningen. Det finns flera översättningar. Björn Collinders tolkning lyder: ”…den vägen bör jag sky: den för till vanvett;” En äldre översättning av Carl August Hagberg låter så här: ”O, detta bär till vanvett! Sky den vägen!”
Jag skickar med två länkar så får du se.

http://www.enotes.com/shakespeare-quotes/that-way-madness-lies 

http://www.phrases.org.uk/meanings/264500.html

Nej, det gör den tyvärr inte. I alla fall är ingen sådan översättning utgiven i Sverige. I såna fall skulle den finnas på Kungliga biblioteket som får ett exemplar av allt som ges ut i Sverige. Jag har sökt i den nationella bibliotekskatalogen Libris http://libris.kb.se/form_extended.jsp?f=ext på böcker av Chandra på svenska men inte fått någon träff.

Det framgår inte av frågan hur omfattande dina behov är. Jag gör därför en ”mjukstart”, så får du återkomma till Fråga Biblioteket om du behöver mer. Jag utgår t v från att det är skönlitteratur du avser. Det finns några bibliotek i Sverige som sedan gammalt erhåller ett ex av den litteratur som ges ut på svenska. Deras bestånd ingår i databasen LIBRIS http://libris.kb.se/ . Om du använder dig av fliken ”Utökad sökning” och i fältet ”Klassifikation” söker på Hcei.01 (romaner), Hcei.02 (dramatik), Hcei.03 (lyrik), så får du ett bra underlag. Ditt närmaste bibliotek kan säkert hjälpa dig. Förmodligen finns där även tillgång till databasen Alex (normalt med ”remote access” d v s tillgång via din hemdator), kolla det. Där finns uppgifter om (de flesta) författarna och deras produktion.

Du hittar statistik för den svenska bokutgivningen 2008 i följande PDF-fil:
http://www.kb.se/dokument/Soka/I%20Nationalbibliografin%20redovisad%20utgivning%202008.pdf

Tack för en spännande fråga! Det man kan säga rent generellt är att begreppen wizard, magician och sorcerer är ganska lika varandra. Åtminstone för vanligt folk. En wizard anses i allmänhet vara litet mer kunnig, alltså nästan som en slags professor inom magi.

Sorcerer innebär ibland men inte alltid, att det rör sig om en trollkarl som sysslar med svart och destruktiv magi. Svartkonst kanske man kan säga.

Den som skiljer sig från de tre övriga du frågar om är warlock som är det samma som en manlig häxa.

För att läsa mer i detalj om detta rekommenderar jag denna engelska uppslags-sajt: http://www.themystica.org/mystica/default.html

Gå in på avdelningen TOPICS, därefter rekommenderar jag i första hand rubrikerna GODDESS AND WITCHCRAFT och MAGIC.

Hej
Om din fråga gäller översättning från tyska till svenska:

Det kan du söka i Libris. Använd utökad sökning http://libris.kb.se/form_extended.jsp?f=ext

Gå till höger sökruta och ange (med hjälp av rullgardinsmenyn) Språk – svenska, översatt från : tyska, SÖK

Den mängd som du då får upp kan du avgränsa i menyn i höger kant. Välj under Ämne : skönliteratur. Du ser då år för år vilka titlar som översatts.