Skönlitteratur:
skönlitteratur, fr. belles lettres, sedan slutet av 1800-talet vanlig benämning på poesi, dramatik, fiktionsprosa, essäistik m.m.
Från NE.se

Ordet bildat efter franskans ”belles”=skön plus ”lettres” = litteratur och avser det som är skrivet i konstnärligt syfte. Motsaten är facklitteratur.

Månaden March och planeten Mars har fått sitt namn efter krigsguden Mars i den romerska mytologin. Ordet mars kommer från latinet, (mensis) Martius, den åt krigsguden Mars helgade månaden.
Du kan jämföra ordet martian med andra ord som har samma ursprung.
Martial, från latinets martialis, krigisk stridslysten
Martial arts, kampsporter
Martial law, krigslagar

Källor:
Ayto, John: Word origins : the hidden histories of English words from A to Z
Norstedts stora engelsk-svenska ordbok : [135.000 ord och fraser] = Norstedts comprehensive English-Swedish dictionary / [har utarbetats av Vincent Petti …]
Nationalencyklopedins ordbok / utarbetad vid Språkdata, Göteborgs universitet

I Norstedts etymologiska ordbok står det om kremera :
Bränna avlidens kropp i krematorium
nybildning efter latin crema´re (för)bränna.

Så här står det i Norstedts etymologiska ordbok (2008):

Inhemsk: Av tyska einheimisch med samma betydelse; bildning till HEM; jfr HEMSK

Ordet är alltså ett så kallad översättningslån, ett uttryck som lånats in från ett språk till ett annat i översatt form (källa: http://www.ne.se), och hemsk i inhemsk syftar på hem som i platsen man kommer ifrån, inte hemsk som i skräckinjagande, förfärlig.