Witaj!

Tą informację znajdziesz z pewnością w Twojej szkolnej bibliotece lub w książkach do przedmiotów ścisłych, które jak przypuszczam posiadasz. Możesz również skorzystać z tego linku:

 http://pl.wikipedia.org/wiki/Dwutlenek_w%C4%99gla

Z pozdrowieniami

Annonser

PET-flaska är en plastflaska tillverkad av polyetylentereftalat (PET) som används för läsk- och vattenförsäljning. PET-flaskor kan jämfört med aluminiumburkar formges relativt fritt, vilket många producenter av läskedrycker och mineralvatten utnyttjar som del i sin marknadsföring.

Polyetentereftalat tillhör gruppen termoplastiska polyestrar (dit även den styvare PBT hör). PET är en delkristallin termoplast som i grunden är vit och mycket styv. Den klarar nötning och kemikalier bra, UV-resistent och klarar höga temperaturer (Tm 220 °C, Tg 40 °C). Dock bör nämnas att den är känslig för hydrolys, formkrypning, dessutom blir den elektrostatiskt laddad vilket lätt ansamlar smuts och damm. Formkrypningen kan dock minskas med armering. E-modulen för PET kan vara så hög som 14 GPa och draghållfastheten uppåt 190 GPa, vilket gör PET till ett hållfast konstruktionsmaterial.

Här kan du läsa om hur Kulleborngruppen tillverkar pet-flaskor:

http://www.kulleborn.se/Tillverkning.html

En molekylbindning är en bindning mellan två eller flera atomer där attraktionen beror på att atomerna har för få elektroner i sitt ytterskal. Atomerna går därför samman med en annan atom så att de kan dela på elektronerna och alla atomer får så många elektroner de vill ha.

En jonbildning bildas mellan två joner som har olika laddning (en jon är antingen plus- eller minusladdad). Om en jon är plusladdad och en annan minusladdad så dras de till varandra på grund av elektrostatisk attraktion.

(Källor: wikipedia.se och Kemiboken: Kemi A – 100 p av Borén m.fl.)