”Hjärtsvikt” innebär att hjärtat inte orkar pumpa runt blod som det ska, men eftersom både symptom och orsak kan variera kan det vara svårt att få fram statistik. På http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Hjartsvikt/ kan man läsa att det för läkare i många fall är svårt att vara helt säker på diagnosen. Det kan finnas människor som har fått diagnosen felaktigt, medan andra kan ha sjukdomen utan att ha fått rätt diagnos.

I Sverige är det Socialstyrelsen som har hand om hälso- och sjukvårdsstatistik. På deras hemsida http://www.socialstyrelsen.se/statistik kan man söka statistik efter ämne eller göra uttag från myndighetens statistikdatabas. I statistikdatabasen finns en avdelning som heter ”Diagnoser i sluten vård”. Där kan du enkelt få fram hur många som i sluten vård har fått diagnosen hjärtsvikt fram t.o.m. 2009.

Internationell statistik är svårare. Det går ofta att få fram statistik för enskilda länder genom motsvarande myndigheter, men en överblick är svår att få. Världshälsoorganisationen (WHO) sammanställer statistik för hela världen men inte över just hjärtsvikt (den engelska termen är ”heart failure”). En sammanställning som dock kan vara intressant är den över hur spridda vissa sjukdomar är: http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/estimates_country/en/index.html Hjärtsvikt finns inte med som en kategori, men t.ex. ”inflammatory heart diseases” kan orsaka hjärtsvikt.

Annonser

Du hittar uppgifterer om NYs befolkning i doumentet
på NYs ”hemsida”
http://www.nyc.gov
Uppgifter om invånare och befolkning kallas demografi – på engelska
demography
Sök demography på sajten http://www.nyc.gov
Du får bl.a. träff på
http://www.nyc.gov/html/dcp/pdf/census/demonyc.pdf

Din fråga har också ställts av Statistiska centralbyrån i undersökningar om svenskars boenden. År 2006-2007 verkar nästan 97% av den svenska befolkningen haft tillgång till TV.

Vill du frossa i alla detaljer i undersökningarna från 1980-talet fram till 2007 med olika grupper, åldrar och så vidare kan du gå till denna adress:

http://www.scb.se/Statistik/LE/LE0101/_dokument/Tabell%206.3%20tv%20.xls

FN:s flyktingorgan UNHCR har officiell statistik vad gäller flyktingar.
www.unhcr.org
Migration Policy Institute har statistik och information om migration.
www.migrationpolicy.org

Det viktiga är att hålla isär begreppen flyktingar och invandrare, när man jämför internationell statistik.

På SCB (Statistiska Centralbyrån) hemsida finns information om befolkning och spädbarnadödlighet, döda inom 1 år.
Jag tar som exempel år 1892. Då var spädbarnadödligheten i Sverige 109 promille dvs 109 döda per 1000 födda. För Blekinge var det 123 döda per 1000 födda.

Jag ger dig länkar till sidorna så kan du själv titta på det.
Till denna länk kommer du till inscannade publikationer från den tiden, i dem kan du hitta olika län, välj rätt år:
http://www.scb.se/Pages/List____257387.aspxTill nästa kommer du till mer översiktliga verk om befolkningen
http://www.scb.se/Pages/Standard____155377.aspx

Eller välj att gå till SCB för att själv leta fram sidorna
www.scb.se

För att få svar på din fråga angående svenskarnas förmögenhet rekommenderar jag att du går in på SCBs hemsida, http://www.scb.se (Statistiska centralbyrån) och väljer statistik efter ämne i vänsterspalten, sedan hushållens ekonomi och sedan förmögenhetsstatistik.
Där finns tabeller och diagram gjorda ur olika urval.

Söker du i Google på scb förmögenhetsstatistik kommer du till samma sida.

På Skolverkets hemsida kan du hitta statistik om sådant

http://www.skolverket.se/sb/d/1721

(skolverket.se -”statistik” bland flikarna i överkanten -”gymnasieskolan” i vänsterspalten -”betyg och studieresultat”)