Många bibliotek har denna service via kontakt med någon juristbyrå. Ibland är det kommunens medborgarkontor som har detta. Så det beror på var du bor.

Kontakta ditt lokala bibliotek eller medborgarkontor så kan dom nog hjälpa dig.

Så fort du återlämnar boken till biblioteket försvinner all information från ditt låneregister. Biblioteken får inte lagra den typen av information.

Det finns mycket information om lagarna på internet, jag skickar några länkar du kan titta på.

Här kan du hitta uppgifter om upphovsrätten:
http://www.sweden.gov.se/sb/d/1920

Skolverket har en bra introduktion på den här sidan:
http://kollakallan.skolverket.se/upphovsratt/fakta/

Själva lagtexten hittar du på de här sidorna:
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19600729.HTM
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1960:729

När det gäller Personuppgiftslagen hittar du information om lagen på de här sidodrna:
http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/
http://www.sweden.gov.se/sb/d/1966

Själva lagtexten:
http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3911&bet=1998:204

Skolverket har även en sida om personuppgiftslagen, men då handlar det endast om skolsammanhang:
http://testkollakallan.skolverket.se/saker/personuppgiftslagen/

Svaret är ja på båda frågorna. Praxis hos biblioteken är att inte ersätta enstaka skivor, men där följer vi uppenbarligen äldre bestämmelser. Se nedan!

Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Framställning och spridning av exemplar inom vissa arkiv och bibliotek
16 § De arkiv och bibliotek som avses i tredje och fjärde styckena har rätt att framställa exemplar av verk, dock inte datorprogram,
1. för bevarande-, kompletterings- eller forskningsändamål,
2. för att tillgodose lånesökandes önskemål om enskilda artiklar eller korta avsnitt eller om material som av säkerhetsskäl inte bör lämnas ut i original, eller
3. för användning i läsapparater.

Exemplar som framställs på papper med stöd av första stycket 2 får spridas till lånesökande. Bestämmelser om avtalslicens för spridning av exemplar till allmänheten i andra fall och för överföring av verk till allmänheten finns i 42 d §.
Rätt till exemplarframställning och spridning enligt denna paragraf har
1. de statliga och kommunala arkivmyndigheterna,
2. de vetenskapliga bibliotek och fackbibliotek som drivs av det allmänna, och
3. folkbiblioteken.

Arkivs och biblioteks möjligheter att överföra verk till allmänheten m.m.

42 d § De arkiv och bibliotek som avses i 16 § tredje och fjärde styckena har, om avtalslicens gäller enligt 42 a §, rätt
1. att överföra verk, dock inte datorprogram, till lånesökande såvitt gäller enskilda artiklar, korta avsnitt eller material som av säkerhetsskäl inte bör lämnas ut i original, och
2. att sprida exemplar som framställts med stöd av 16 § första stycket 2 till lånesökande i andra fall än de som avses i 16 § andra stycket.

Se också
Arkiv o bibliotek på nätet av Katarina Renman Claesson http://www.juridicum.su.se/iri/docs/Arkiv_och_bibliotek
Och Broms, Susanna : Biblioteken och juridiken. 2005

Så här skriver t ex http://www.afro-caribbean.se/resor/brollopsresor/vigsel-utomlands.aspx

Vigsel utomlands

Vad som gäller för att bli lagligt vigd utomlands skiljer sig från land till land. Det som så gott som alla måste göra som önskar viga sig utomlands är att beställa ett personbevis, ansöka om hindersprövning och ”Decree Absolute” som bekräftar att man är skild om man tidigare har varit gift eller är änka/änkeman. Dessa dokument utfärdas av Skatteverket och skall vara på engelska.

Läs fortsättningen via länken.

Passagen debatt:

Så här gör man. Jag vet har gift mig för 5,5 månader sedan med en man från Libanon som jag varit tsm med i 5 år äntligen kan jag säga.

Läs fortsättningen via länken.

Riksdag o debatt skriver om vigsel ur ett omvänt perspektiv: Skatteverket vill hindra att utlänningar kommer till Sverige för att gifta sig över dagen. Vigselbeviset används för att legitimera anhöriginvandring i andra EU-länder.

Prima facie – vid första anblick, vid första påseende – kan antingen betyda ‘uppenbarligen’ eller ‘som det verkar’. I juridik finns ”prima facie evidence” som motsvarar ”tillräckliga skäl” – bevisen räcker för att fälla den misstänkte om det inte kommer fram motbevis. Frasen prima facie används på engelska men är latin – ”vid första ansiktet”.