De flesta svenska dagstidningar är mikrofilmade i sin helhet. Jag föreslår att du vänder dig till ditt hemmabibliotek för att höra om du skulle kunna fjärrlåna från något universitetsbibliotek där dessa mikrofilmer ska finnas bevarade. Om fjärrlån inte är möjligt kanske du skulle kunna få en kopia på den information du söker.

Annonser

Alla svenska dagstidningar är mikrofilmade, och då finns hela tidningen med inklusive annonser.
Kungliga biblioteket (KB), http://www.kb.se, i Stockholm har alla tidningars mikrofilmer, så om du bor i Stockholm kan du vända dig dit. Mikrofilmsrummet är öppet för alla användare och mikrofilmsläsare behöver inte bokas. Det är alltså bara att gå dit.
Om du inte bor i Stockholm:
KB har en lista över dagstidningar och vilka bibliotek som har mikrofilmerna, det är ett antal universitetsbibliotek utspridda över landet. Listan finns här: http://www.kb.se/soka/samlingarna/dagstidningar-tidskrifter/mikrofilmade/
Folkbiblioteken har ofta mikrofilmer över sina lokaltidningar, men lånar oftast inte ut senaste årgången på fjärrlån.