På sidan http://www.socialstyrelsen.se/halso-ochsjukvard/graviditet/abort
hittar du både fakta och statistik, lagar och regler för svensk abort.

Fler uppgifter hittar du på http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Behandlingar/Abort/

När det gäller religiösa aspekter så hittade jag en hel del intressanta svar på denna sida: http://www.fragaprasten.fi/fraga-prasten/las-svar/religionerna-preventivmedel-och-abort/

Annonser

Med vårdnadsbidrag antar jag att du menar underhållsbidrag. En bra utgångspunkt för dig är lagen som reglerar detta i ditt fall – Föräldrabalkens 7 kapitel. Läs lagen med kommentar och med tips om NJA-fall (domar) i Karnov : svensk lagstiftning med kommentarer. Karnov finns vid många bibliotek, både i tryckt och elektronisk form. För att nå den elektroniska versionen hemifrån måste man ha lösenord som man får som student eller anställd vid den högskola eller universitet som prenumererar på den elektroniskt. Alla kan dock ta del av den på plats, på biblioteket.
Du bör också söka i databasen Rättsbanken. Samma sak gäller för tillgång till den; dvs många högskolebibliotek håller den, men för att nå den hemifrån måste man ha de lösenord som krävs för det lärosätets datanät. I Rättsbanken: Välj att söka i domstolspraxis (klicka på sökning, sedan domstolspraxis) och välj högsta domstolen och hovrätterna. Du får då upp en lista med rättsfall som behandlar frågan.
Avtal om vårdnadsbidrag kan fastställas genom avtal mellan föräldrarna eller i domstol. Information om hur man förfar och hur man räknar ut bidraget finns också på Försäkringskassans sida http://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/separerar/underhallsbidrag/ samt i Lagrummet http://www.dom.se/templates/DV_InfoPage____776.aspx

Hoppas detta hjälper dig vidare! Återkom annars eller vänd dig direkt till ett juridiskt bibliotek.