Frågan har tidigare besvarats av Systembolaget
http://www.systembolaget.se/Applikationer/Knappar/KontaktaOss/FAQalkoholohalsa.htm#sugror

Ett svar på frågan finns också på på webb-platsen
http://www.lauritzson.com/texter/omalko50myter_txt.html

Yrseln beror på att lillhjärnan, som är den del av kroppen som styr balansen, är mycket lättpåverkad av droger. Länkarna, en sammanslutning av nyktra alkoholister, har en förklaring på sin webbplats: http://www.aktivalanken.com/a_kropp.htm

Även följande artikel från Illustrerad Vetenskap tar upp fenomenet.
http://www.illvet.se/Crosslink.jsp?d=147&a=1218&id=6017_22

På CANs hemsida finns mycket Drogfakta:
http://www.can.se/sa/node.asp?node=1497 – där kan ni jämföra ANT-effekter under resp rubrik i spalten till vänster, eller under Droger och hjärnan, där finns också Frågor och svar.

Här fler tips:
På Folkhälsoinstitutet hittar ni en hel del om alkohol och tobak
http://www.fhi.se/

http://www.folkhalsoguiden.se/

http://www.drugsmart.com