Kan det vara Vikingarnas sång ”Den stora dagen” du menar? En gammal kvinna väntar på att barnen ska komma och uppvakta henne på födelsedagen men en efter en ringer de återbud?
Sångtexten finns här
http://www.svenskaackord.se/ackord/vikingarna/den-stora-dagen_2577.html

Annonser

Texten till Kafferepet finns bl. a. på Västerås stadsbiblioteket. Om du vänder dig till ditt eget bibliotek kan det beställa texten och få den faxad från t. ex. Västerås. Den får inte spridas elektroniskt av upphovsrättsliga skäl.

Kaffetåren är skriven av Erling Grönstedt (musik) och Lagergren, Tore (text). Låten är som jag kan se bara utgiven som separatnot och finns på ett fåtal bibliotek i Sverige.

Bästa sättet att få tag på texten är att be sitt lokala bibliotek låna in noterna från Statens Musikbibliotek i Stockholm.

Om detta mot förmodan inte skulle fungera så kan man kontakta STIM och köpa en kopia från dem. Detta under förutsättning att noterna inte går att köpa via musikhandeln.
Kontakta i så fall Per Floberg, 08-783 88 63, per.floberg@mic.se