Här kommer 3 adresser till sidor med e-postlistor, även svenska:
http://www.lsoft.com/lists/listref.html
http://segate.sunet.se/cgi-bin/wa?INDEX
http://www.tile.net/lists/
Det finns ju flera specialgrupper inom t.ex Biblioteksföreningen där man kan ansluta sig till e-postlistor och en mängd biblioteksbloggar. Kanske de olika lärarfacken har det, t.ex. http://www.lr.se, http://www.lararforbundet.se och Svenska föreningen för informationsspecialister http://www.sfis.nu? I alla händelser bör de vara frivilliga så heltäckande nationella blir de väl aldrig.

Kul att du vill bli bibliotekarie! Om du går en utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap har du möjlighet att arbeta med en massa olika saker och på många olika arbetsplatser. Det finns ju folkbibliotek, högskolebibliotek, specialbibliotek, skolbibliotek men också andra möjligheter som tex informationsspecialist eller researcher på olika företag. Vilka personliga egenskaper eller kompetensområden som är relevanta kan alltså skifta beroende på tjänst. Generellt kan man ändå säg aatt det är viktigt att vara omvärldsorienterad, vara intresserad och lyhörd för andras behov och vara bra på att kommunicera.

Jag skickar en länk från SACO där har du lite info om vårt yrke. Ang. frågan om lönen skickar jag en länk där du kan se hur lönen ser ut.

Så till frågan om lönens storlek utifrån utbildningslängs…..osv. Du får min subjektiva åsikt om att jag anser att lönen i jmf med andra akademiska yrken med ungefärlig samma längd på utbildning är lägre. En orsak kan vara att det är ett typiskt kvinnoyrke.