Vous trouverez tous les résultats des deux tours des élections présidentielles des départements francais en utilant ce lien:

 http://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/presidentielle-2007/candidats/

Ńhesitez pas de nous recontacter si vous avez besoin d´encore d´information concernant cette question ou si vous avez plusieurs questions.

Annonser

Först hittade jag Propositionen som föregick lagen. Se riksdagens sida
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=37&dok_id=GA0362
Proposition 1986/87:62 om godkännande av en överenskommelse mellan Sverige och Tyska Demokratiska Republiken om reglering av förmögenhetsrättsliga frågor

Den utmynnade sedan ut i SFS 1988:177
Lag (1988:177) om skattefrihet för viss ersättning från Tyska Demokratiska Republiken.
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1988:177