När det gäller upphovsrätt och copyright bör du vända dig direkt till det förlag eller den utgivare som har rättigheterna till det du vill använda.

Du kanske kan få några tips annars via följande länk: http://serieforum.se/

Här är en länk till Upphovsrättslagen: https://lagen.nu/1960:729#P9

Annonser

Svaret är ja på båda frågorna. Praxis hos biblioteken är att inte ersätta enstaka skivor, men där följer vi uppenbarligen äldre bestämmelser. Se nedan!

Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Framställning och spridning av exemplar inom vissa arkiv och bibliotek
16 § De arkiv och bibliotek som avses i tredje och fjärde styckena har rätt att framställa exemplar av verk, dock inte datorprogram,
1. för bevarande-, kompletterings- eller forskningsändamål,
2. för att tillgodose lånesökandes önskemål om enskilda artiklar eller korta avsnitt eller om material som av säkerhetsskäl inte bör lämnas ut i original, eller
3. för användning i läsapparater.

Exemplar som framställs på papper med stöd av första stycket 2 får spridas till lånesökande. Bestämmelser om avtalslicens för spridning av exemplar till allmänheten i andra fall och för överföring av verk till allmänheten finns i 42 d §.
Rätt till exemplarframställning och spridning enligt denna paragraf har
1. de statliga och kommunala arkivmyndigheterna,
2. de vetenskapliga bibliotek och fackbibliotek som drivs av det allmänna, och
3. folkbiblioteken.

Arkivs och biblioteks möjligheter att överföra verk till allmänheten m.m.

42 d § De arkiv och bibliotek som avses i 16 § tredje och fjärde styckena har, om avtalslicens gäller enligt 42 a §, rätt
1. att överföra verk, dock inte datorprogram, till lånesökande såvitt gäller enskilda artiklar, korta avsnitt eller material som av säkerhetsskäl inte bör lämnas ut i original, och
2. att sprida exemplar som framställts med stöd av 16 § första stycket 2 till lånesökande i andra fall än de som avses i 16 § andra stycket.

Se också
Arkiv o bibliotek på nätet av Katarina Renman Claesson http://www.juridicum.su.se/iri/docs/Arkiv_och_bibliotek
Och Broms, Susanna : Biblioteken och juridiken. 2005

En användbar länk kan vara http://www.morguefile.com/ ett annat sätt kan vara att söka i Google/bilder och använda sökuttrycket ”free images” eller ”gratis bilder” (inom citationstecken) tillsammans med det du vill ha en bild av men pass upp så du inte blir lurad!