Du tänker på SAB-systemet. Förkortningen SAB står för Sveriges Allmänna Biblioteksförening. Det är Svensk biblioteksförenings kommitté för Klassifikation som ansvarar för systemet. Bibliotekstjänst erbjuder en detaljerad webbversion av SAB men den är inte gratis. Gratis är det däremot att titta på biblioteket i Mölndals hemsida. Här finns en förklaring till hur systemet är uppbyggt och vad olika ”signum” (t ex Hce) står för.

http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/sab_expl.htm

Annonser

Här kommer några allmänna råd och tips.
Ett bibliotek förutsätter ju att du har en lokal med lämpliga hyllor och förstås böcker.
Här kommer länkar till ett par leverantörer av bokhyllor och andra möbler som passar för bibliotekslokaler:
http://www.biketjanst.se
http://www.eurobib.se/

Böckerna brukar ju också ordnas efter något särskilt system. De svenska folkbiblioteken har länge använt något som kallas SAB-systemet. Här kan du se hur ämnena är indelade:
http://libris.kb.se/subjecttree.jsp
Andra bibliotek, främst universitets- och specialbibliotek använder system som är uppbyggda efter siffror exempelvis Dewey:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Dewey_Decimal_Classification
Sådana system är kanske för avancerade för ditt bibliotek, men de kanske kan inspirera dig om du vill skapa egna kategorier.

På biblioteken används omfattande biblioteksdatasystem för att hålla ordning på alla böcker. För ett mindre bibliotek skulle det kunna fungera att skapa någon form av Accessdatabas, där du kan förteckna alla böcker och även låntagare (om du tänker låna ut böckerna). På nätet finns också sidor där privatpersoner kan katalogisera sina böcker, exempelvis:
http://se.librarything.com/

Ib står för Konsthistoria.
Se länk: http://susning.nu/SAB-systemet