Om vi håller oss till böcker på svenska, så är ”Den stora muren” av Julia Lovell en genomgång av Kinas historia under 3000 är. En annan bok är ”Kinas historia” av Hans Hägerdal. Det finns flera böcker som är mer fokuserade på dagens samhälle. Vilken man ska välja beror lite på vad man är ute efter, men ”Kina för nyfikna” av Pekka Mykkänen tar upp åtskilliga aspekter på ett lättbegripligt sätt.

I Svensk etymologisk ordbok  läser jag:

Det grekiska ordet betyder eg vila (varifrån även bet. tröghet, lättja) o brukades sedermera även om den vila o underhållning som filosofskolorna skänkte; slutligen också om själva lokalen.

I en artikel i Svenska Dagbladet 11 feb 2011 kan man bland annat läsa:

Aristokraterna kunde däremot viga sig åt scholé – upprinnelsen till vårt ord skola, vilket var en slags skapande ledighet eller fritid. För Aristoteles var arbetet något som stod i vägen för människors självförverkligande eftersom det stal tid och kraft från den utveckling av dygder som var människans sanna bestämmelse. Idealet var en typ av självständighet, en självtillräcklighet som den som måste arbeta saknade. Aristoteles uppfattar inte arbetet som en del av det lyckliga livet. Lyckan är snarare något som kan realiseras genom fritid (scholé). Med fritid menar Aristoteles inte ett overksamt liv, men en tid som används till att förverkliga specifikt mänskliga egenskaper och då särskilt de intellektuella.

I Elias Wesséns etymologiska ordbok står följande:
Skola ..av medeltidslatinet schola; ytterst av grekiskan skholé fritid (från kroppsarbete); vila och underhållning i andliga sysselsättningar.

För övrigt har Svenska Akademiens Ordbok, 1973, bd 26, många olika förklaringar till vad ordet skola kan betyda och hur det används.

Via följande länk finns en innehållsrik artikel om triangel- och slavhandeln skriven av historikern Dick Harrison, se http://www.popularhistoria.se/o.o.i.s?id=43&vid=1568

Det finns många böcker om första världskriget och en hel del bra hemsidor och databaser. I den lista du ser här nere har jag valt framförallt böcker som är skrivna på senare tid. De flesta finns nog att låna på alla bibliotek och där kan du även hitta äldre böcker med.

Churchill, Winston: Det stora kriget. Del 1

Ellis, John: Fasornas krig, helvetet i skyttegravarna under första världskriget

Englund, Peter: Stridens skönhet och sorg, första världskriget i 212 korta kapitel

Fromkin, David: Europas sista sommar, vem startade första världskriget?

Hatt, Christine, The first world war, 1914-1918

Hellström, Hans: blodbad och ödeläggelse, det första världskrigets teori och praktik

Jünger, Ernst: I stålstormen

Keegan, John: det första världskriget

Ponting, Clive: tretton dagar, den dramatiska nedräkningen till första världskriget

Ross, Stewart: Första världskriget

Willmott Hedley, Paul: Första världskriget

Hemsidor och databaser:

http://www.smb.nu/  Svenska militärhistoriska bibliotek

http://www.militarhistoria.se Militär historia

http://worldatwar.net The world at war

http://www.iwmcollections.org.uk/  Imperial war museum

http://www.oucs.ox.ac.uk/ww1lit/gwa/

http://levandehistoria.se Forum för levande historia

Jag antar att du menar drottning Filippa av England (född 1394, död 1430) som var drottning över Sverige, Danmark och Norge.

Snabba fakta hittar du enklast genom att gå till ett referenslexikon, som t.ex. Nationalencyklopedin eller Wikipedia. Tänk på att vara extra källkritisk om du använder Wikipedia eller andra källor på nätet.

Eftersom Filippa var drottning och levde på medeltiden bör du i första hand gå till historiska översiktsverk som behandlar medeltiden. Ibland finns dessa i flera band, men titta i innehållsförteckningen för att hitta rätt del. Tänk på att titta efter så nya böcker som möjligt.
Det finns även allmänna översiktsverk som behandlar historiska skeenden över tid, de är inte lika specifika och om du vill ha mer information ska du alltså titta efter ett verk som behandlar just medeltiden. Källhänvisningarna i historiska översiktsverk kan ta dig vidare i jakten på fakta.

Historiska översiktsverk som handlar om Sverige hittar du på hylla ”Kc” i biblioteket. Fråga en bibliotekarie på ditt bibliotek om du är osäker!
Det finns vanligtvis mycket skrivet om den svenska medeltiden.

En bok som jag kan tipsa om är ”Sveriges historia medeltiden” från 2002 av Dick Harrison. Jag kan inte svara på hur mycket den behandlar Filippa av England men den handlar om tiden mellan 1060-1520.

Du kan också titta efter Philippa of Lancaster eller Philippa of England i böcker på den engelska historiahyllan ”Ke”.

I was not able to find much information at all about the person you asked about. According to the The National Union Catalogue ”LIBRIS”,  Alice Staël von Holstein lived between 1897 -1992 and author of one book ”Stray Thoughts” from 1933.

Har du tillgång till Nationalencyklopedin finns det utförliga artiklar där om både industriella revolutionen och slavhandeln.
Många bra artiklar i båda ämnena finns också på www.popularhistoria.se skriv sökordet ex ”slavhandeln” i sökrutan.

När det gäller böcker om slaveri är Dick Harrisons serie (3 delar) i ämnet från forntid till nutid den i särklass bästa och mest uppdaterade på svenska.
Böcker om industriella revolutionen finns det ganska gott om. Några exempel: Cameron ”Världens ekonomiska historia”, Bernstein ”Hur handeln formade världen”, Sundin ”Den kupade handen” och Marks ”Den moderna världens ursprung”.