Jag skriver om bibliotek och upphovsrätt och undrar om biblioteken får kopiera en cd som saknas i en cd-ljudbok. Kan man åberopa kompletteringskopiering? Gällande digitala kopior och avtalslicens, är det bara utskrifter på papper som är tillåtet?

2010/01/21

Svaret är ja på båda frågorna. Praxis hos biblioteken är att inte ersätta enstaka skivor, men där följer vi uppenbarligen äldre bestämmelser. Se nedan!

Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Framställning och spridning av exemplar inom vissa arkiv och bibliotek
16 § De arkiv och bibliotek som avses i tredje och fjärde styckena har rätt att framställa exemplar av verk, dock inte datorprogram,
1. för bevarande-, kompletterings- eller forskningsändamål,
2. för att tillgodose lånesökandes önskemål om enskilda artiklar eller korta avsnitt eller om material som av säkerhetsskäl inte bör lämnas ut i original, eller
3. för användning i läsapparater.

Exemplar som framställs på papper med stöd av första stycket 2 får spridas till lånesökande. Bestämmelser om avtalslicens för spridning av exemplar till allmänheten i andra fall och för överföring av verk till allmänheten finns i 42 d §.
Rätt till exemplarframställning och spridning enligt denna paragraf har
1. de statliga och kommunala arkivmyndigheterna,
2. de vetenskapliga bibliotek och fackbibliotek som drivs av det allmänna, och
3. folkbiblioteken.

Arkivs och biblioteks möjligheter att överföra verk till allmänheten m.m.

42 d § De arkiv och bibliotek som avses i 16 § tredje och fjärde styckena har, om avtalslicens gäller enligt 42 a §, rätt
1. att överföra verk, dock inte datorprogram, till lånesökande såvitt gäller enskilda artiklar, korta avsnitt eller material som av säkerhetsskäl inte bör lämnas ut i original, och
2. att sprida exemplar som framställts med stöd av 16 § första stycket 2 till lånesökande i andra fall än de som avses i 16 § andra stycket.

Se också
Arkiv o bibliotek på nätet av Katarina Renman Claesson http://www.juridicum.su.se/iri/docs/Arkiv_och_bibliotek
Och Broms, Susanna : Biblioteken och juridiken. 2005

Annonser

One Response to “Jag skriver om bibliotek och upphovsrätt och undrar om biblioteken får kopiera en cd som saknas i en cd-ljudbok. Kan man åberopa kompletteringskopiering? Gällande digitala kopior och avtalslicens, är det bara utskrifter på papper som är tillåtet?”

  1. Christian Forsell Says:

    Om man läser Susanna Broms bok Biblioteken och juridiken så verkar svaret inte vara så enkelt för frågan om cd-ljudboken. Kompletteringskopiering får göras då ett verk är ofullständigt eller om någon del saknas. Men förutsättningen för detta är att verket inte går att få tag i. Kan verket köpas i handeln får man inte ersättningskopiera. Se s124ff


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: