Kungliga Biblioteket (KB) lämnar endast ut pliktleveransadresser till personer som är leveransansvariga.

För information om vilka regler som gäller kring lagen om pliktleverans har Kungliga Biblioteket en hel del information på sin webbplats:

http://www.kb.se/plikt/tryck/pliktexemplar/

Jag råder dig att kontakta KB direkt i den här frågan.

KB når du så här:

Telefon: 010-709 30 00
E-post: kungl.biblioteket@kb.se

Kungliga biblioteket
Box 5039
102 41 Stockholm