Så fort du återlämnar boken till biblioteket försvinner all information från ditt låneregister. Biblioteken får inte lagra den typen av information.