En molekylbindning är en bindning mellan två eller flera atomer där attraktionen beror på att atomerna har för få elektroner i sitt ytterskal. Atomerna går därför samman med en annan atom så att de kan dela på elektronerna och alla atomer får så många elektroner de vill ha.

En jonbildning bildas mellan två joner som har olika laddning (en jon är antingen plus- eller minusladdad). Om en jon är plusladdad och en annan minusladdad så dras de till varandra på grund av elektrostatisk attraktion.

(Källor: wikipedia.se och Kemiboken: Kemi A – 100 p av Borén m.fl.)