Ansvaret för den svenska almanckan ligger hos Namnlängdskommittén. Den består av representanter för olika verksamheter som kan tänkas ha intresse i frågan. Du kan läsa mer här: http://www.svenskaakademien.se/web/Namnlangden.aspx

Annonser